Διεύθυνση Καταστήματος
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11