Διεύθυνση Καταστήματος
Δημητριάδος 55 & Αθ. Διάκου