Διεύθυνση Καταστήματος
Πατρών - Πύργου 54, Βάρδα, 27052