Διεύθυνση Καταστήματος
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κρήτης 2