Διεύθυνση Καταστήματος
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 47