Διεύθυνση Καταστήματος
Στρ. Καραϊσκάκη 32, Πλ. Ηρώων