Διεύθυνση Καταστήματος
Λεωφόρος Χατζηκυριάκου 15-17