Διεύθυνση Καταστήματος
Κηφισίας 264 & Κόδρου 1 - 3