Διεύθυνση Καταστήματος
28ης Οκτωβρίου 131, Πλ. Δημοκρατίας