Διεύθυνση Καταστήματος
Οκτάβιου Μερλιέ & Δημητρίου Ανδρέα