Διεύθυνση Καταστήματος
Βασ. Σοφίας 71 & 28ης Οκτωβρίου 29