Διεύθυνση Καταστήματος
Ελευθερίου Βενιζέλου 227-229