Διεύθυνση Καταστήματος
Λ. Αλίμου 131 & Λ. Βουλιαγμένης