Διεύθυνση Καταστήματος
Κεντρική Αγορά Αθηνών, Θέση Κ22, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αττικη