Διεύθυνση Καταστήματος
Περιφερειακή Οδός Άρτας 51, Άρτα, 47100